Al Grup Gestior Consulting SA ens podran trobar al mateix centre de Tarragona, en la Rambla Nova 56-3ª planta.